Промишлен алпинизъм

Промишлен Алпинизъм

– Полагане на външна топлоизолация

– Монтаж и демонтаж на рекламни конструкции, водостоци и др.;

– Мониторинг на СРР на външни фасади и труднодостъпни места;

– Хидропескоструене;

– Боядисване, трокетиране и почистване на коминни тела;

– Укрепване на скални и земни маси на пътища, язовири и други;

– Търговия с промишлен алпийски инвентар;